Warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny dla Specjalistów Okresu Wczesnodziecięcego.

Warsztaty wykraczają poza wykłady i suche informacje, są przepełnione ćwiczeniami, w trakcie których będziemy przyglądać się temu, co myślą, czują i jakie decyzje podejmują uczniowie w odpowiedzi na nasze metody wychowawcze. Podczas zajęć ćwiczymy nowe umiejętności w praktyce i w przyjaznej atmosferze z nutką poczucia humoru.

Pozytywnej Dyscypliny jest nurtem wychowawczym opartym na budowaniu właściwych relacji pomiędzy dorosłymi i dziećmi. W realiach szkolnej codzienności, włącza w proces wychowawczy nauczanie umiejętności społeczno-emocjonalnych i kształtowanie charakteru. Zgodnie z założeniami Pozytywnej Dyscypliny, dorośli modelują umiejętności społeczno – emocjonalne, których nauczają i włączają je w system dyscypliny używany w placówce. W efekcie, w społeczności szkolnej praktykowana jest skuteczna dyscyplina, która jednocześnie wpływa pozytywnie na rozwój emocjonalny i społecznych uczniów. Pozytywna zmiana w podejściu do dyscypliny w szkole, wymaga czasu, zaangażowania, cierpliwości, edukacji i praktyki. Sposób, w jaki nauczyciele reagują na nieodpowiednie zachowanie uczniów, jest wzorcem, którym uczniowe posłużą się w relacjach społecznych w dorosłym życiu.

Część I:  Pozytywne podejście w żłobku i przedszkolu – nauczyciel uprzejmy i jednocześnie stanowczy.

Czym jest Pozytywna Dyscyplina?

Jak być nauczycielem uprzejmym i jednocześnie stanowczym?

Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach?

Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno – emocjonalnych u dzieci

Część II: Jak działa mózg w stresie i dlaczego dzieci zachowują się źle?

Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze umiejętności i zachowanie?

Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem.

Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?

Nauczyciele pomagają nauczycielom – nauka procesu.

Część III: Kary i konsekwencje i ich długofalowe rezultaty pracy wychowawczej.

Konsekwencja naturalna

Konsekwencja logiczna

Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.

Część IV: Zachęcanie vs zniechęcania. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci.

Jak motywować, by nie zniechęcać?

Czym różni się zachęta od pochwał?

Pytania pełne ciekawości – elementy coachingu w nauczaniu.

Informacje dodatkowe: 

Warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny są przeznaczone dla nauczycieli w żłobku i przedszkolu. Program warsztatów jest dopasowany do potrzeb uczestników i napotykanych trudności. 

Warsztaty obejmują 12h i są podzielone na 4 spotkania (po 3h). Istnieje możliwość innego podzielenia godzin zgodnie z potrzebą placówki.

Istnieje możliwość zorganizowania jednorazowego spotkania wprowadzającego, abyśmy mogli przedstawić potencjalnym uczestnikom, czego będą mogli się nauczyć i doświadczyć na warsztatach.

Koszt dla rad pedagogicznych ustalony indywidualnie w zależności od wybranej opcji. 

Ilość osób: max. 15

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

Prowadząca: Alicja Gola, Certyfikowana edukatorka Pozytywnej Dyscypliny, nauczycielka języka angielskiego, mama Madzi (2014), Marcelinki (2017) i Agatki (2019). 

Jestem doradcą rodzicielskim. Wspieram rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych oraz pokazuje im w jaki sposób zachęcać dzieci do współpracy. W swojej pracy dzielę się swoim doświadczeniem, wiedzą oraz podaje konkretne przykłady, które pomagają rodzicom sprostać codziennym wyzwaniom. Wskazówki dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi są inspirowane pozytywną dyscypliną – metodą wychowawczą, która opiera się na relacji, poczuciu więzi, szacunku oraz uprzejmości dla drugiej osoby.

Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, także w sprawie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych, napisz do mnie. 

Mój adres: gola.alicja@gmail.com

Do zobaczenia,

Alicja