Warsztaty Dla Rodziców

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej lub z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi.

Autorski szkolenie z umiejętności rodzicielskich oparte na przyjaznej terapii behawioralnej opracowane przez: Wolańczyk, T., Skotnicka, M., Kołakowski, A., Pisula, A. (1998). 

Dzieci z trudnymi zachowaniami wymagają więcej uwagi i czasu niż te, które nie sprawiają żadnych kłopotów. Jeśli dziecko ma trudny temperament, potrzebuje sprawdzonych metod wychowawczych, by dostać szansę na dobry rozwój.

Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) wymagają wsparcia w tych sferach życia, które są zaburzone przez kłopoty z koncentracją, nadruchliwością czy nadmierną impulsywnością. Wspomniane objawy nie są winą dziecka, jego rodziców czy nauczycieli.

Objawy te są niezależne od woli dziecka i dlatego edukacja rodziców, nauczycieli i osób opiekujących się dzieckiem jest kluczowa, aby ułatwić mu funkcjonowanie z jego objawami w domu i w szkole oraz zapobiec powstaniu powikłań (depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia opozycyjno-buntownicze).

Podczas warsztatów rodzice poznają praktyczne narzędzia, które przyczynią się do lepszego zrozumienia swoich dzieci oraz pozwolą skutecznie reagować na trudne sytuacje wychowawcze. Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie radzić sobie z konfliktami i niepożądanymi zachowaniami u dzieci.

Program szkolenia:

1. Mini wykład na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.
2. Odróżnienie objawów nadpobudliwości od celowego łamania norm, braku zasad, itp.
3. Techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”
4. Dostrzeganie i wzmacnianie pozytywnych zachowań.
5. Budowanie rutyny i ustalanie dokładnego planu dnia.
6. Wydawanie poleceń. Technika “1-2-3” Czas zabawy, czyli przyjemny czas spędzony z dzieckiem. Pochwały.
7. Dlaczego trudne zachowania nie znikają? Analizowanie przyczyn i następstw trudnych zachowań Nauka identyfikacji konkretnych sytuacji problemowych i czynników wywołujących je oraz podtrzymujących.
8. Przestrzeganie norm i zasad. Przywileje i nagrody.
9. Techniki, które zapobiegają wystąpieniu trudnych zachowań.
10. Wprowadzanie i przestrzeganie norm i zasad. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.
11. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi.
12. Kieszonkowe. Umowa na trudną lub nową sytuację.

13. Zasady negocjowalne i nienegocjowalne, czyli uczenie podejmowania wyborów.

Informacje dodatkowe:

Warsztaty obejmują trzynaście spotkań trwających po dwie godziny. Warsztaty są dedykowane rodzicom dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 12 lat

Ilość osób: rodzice max 10-15.

Uczestnicy otrzymują materiały po każdym spotkaniu i zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

Prowadzący: Alicja Gola, Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi w żłobku, przedszkolu i szkole. Oligofrenopedagog, szkoleniowiec, mediator, coach, trener TUS I i II stopnia

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, także w sprawie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych, napisz do mnie. 

Mój adres: gola.alicja@gmail.com, 607-297-202

Do zobaczenia,

Alicja