Jak pocieszać, by …jeszcze bardziej nie zdołować?

Trudno oprzeć się poczuciu, że czegokolwiek nie powiemy, może to zostać źle odebrane i przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. Oczywiście, wcale nie musi się tak zdarzyć i nasz rozmówca może właściwie odczytać nasze dobre intencje. Jednak, zamiast ryzykować, warto zastosować bezpieczną strategię pocieszania. Czytaj więcej