Kurs dla rodziców “Jestem z Ciebie dumny”

Kurs dla rodziców “Jestem z Ciebie dumny” ma na celu odnalezienie, wspólnie z rodzicami, rozwiązania i sposobów na pokonanie trudności i wyjście z błędnego koła kary w imię zasady “jeśli coś nie działa, to zróbmy coś innego”. To praktyczne narzędzie i zbiór pomysłów jak konstruktywnie radzić sobie z problemami dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, oparte na relacji, współpracy i okazywaniu dziecku szacunku, a nie wyciąganiu konsekwencji, obwinianiu dziecka, ocenieniu rodzica lub nauczyciela za problem.

  • To zachęcanie i wspieranie dzieci tak, aby mogły zdobyć umiejętności, by przezwyciężyć swoje trudności.
  • To zaproszenie do zabawy i uczenia się umiejętności, a nie próbowanie pozbycia się trudności.

Każdy rodzic ma potrzebę, by być dumnym ze swojego dzieci. Każdy rodzic chce mieć dobry wpływ na dziecko i być dla niego autorytetem, chce mieć dobrą relację z dzieckiem.

Rodzice chcą mieć poczucie, że są dobrym rodzicami.

Cykl spotkań rozpoczyna się od indywidualnej rozmowy poza trudnościami, o mocnych stronach dziecka (w czym jest dobre, co lubi, co się sprawdza, o sukcesach dziecka).

Kolejne spotkania podejmują następujące zagadnienia:

  1. Jak skutecznie chwalić dziecko?
  2. Jak się komunikować z dzieckiem? Czyli jak prosić i jak zwracać uwagę, gdy robi coś niewłaściwego?
  3. Jak w sytuacjach trudnych rozmawiać o dziecku z innymi dorosłymi?
  4. Jak uczyć dzieci nowych umiejętności? Jak przeformułować trudne zachowanie i utrwalić pozytywnie nowe?
  5. Jakie podjąć kroki do odpowiedzialności, gdy dziecko popełniło błąd lub zachowało się niewłaściwie?

Informacje dodatkowe: Cykl trwa 8h (4 spotkania po 2 h).

Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, także w sprawie warsztatów i szkoleń, napisz do mnie.

Mój adres: alicja.gola@zielonekrzeselko.pl

Do zobaczenia,

Alicja