Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Sklepu Internetowego Zielone Krzesełko

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Sklepu Internetowego Zielone Krzesełko, dostępnym pod adresem https://zielonekrzeselko.pl/regulamin-sklepu-internetowego-zielone-krzeselko/ i w pełni go akceptuję.