Nasze warsztaty:

“Dyscyplina nie musi być bolesna, żeby być skuteczna” Robert J. MacKenzie

Chcesz wzmocnić umiejętności wychowawcze i przećwiczyć reakcje na trudne zachowanie? Zastanawiasz się, jakie są skuteczne techniki komunikacji?

Chcesz poznać metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami związanymi z wychowaniem?

Na naszych warsztatach dowiesz się, jak budować pozytywną atmosferę i zdrowe relacje w domu, która sprzyjają harmonii oraz zdrowemu rozwojowi dzieci oraz poznasz innych rodziców, tworząc wspólnotę, która oferuje wsparcie, wymianę doświadczeń i inspirację w trakcie trudnej, ale pięknej podróży rodzicielstwa;

 • Warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny
  Dyscyplina to nauka właściwych zachowań. Bo to, na czym nam naprawdę zależy, to, aby nasze dziecko nauczyło się zachowywać właściwie, odpowiednio do sytuacji. Pozytywna dyscyplina to metoda wychowawcza, która uczy dzieci kompetencji życiowych (samodzielność, odpowiedzialność, odwaga) i społecznych (współpraca, szacunek do siebie i innych, przestrzeganie przyjętych zasad i norm, umiejętność rozwiązywania problemów). Pozytywna dyscyplina przypomina nam, że wychowanie to proces długofalowy, a dziecko uczy się głównie obserwując nas i innych dorosłych.

  Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach z Pozytywnej Dyscypliny?
 • dowiesz się jak efektywnie komunikować się z dziećmi, budując więź opartą na zaufaniu i szacunku;
 • poznasz praktyczne narzędzia do radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci;
 • przyczynisz się do budowania lepszej samooceny u dziecka, umożliwiając mu odkrywanie i rozwijanie swoich mocnych stron, oraz radzenie sobie z wyzwaniami w pozytywny i pewny siebie sposób;
 • nauczysz się rozpoznawać źródła problemów i stosować alternatywne sposoby reagowania na trudne sytuacje;
  Dołącz do nas, aby odkryć potencjał warsztatów dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z Pozytywnej Dyscypliny wybierając opcję dopasowaną do Twoich potrzeb:

Warsztaty grupowe z Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców.

Warsztaty grupowe z Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli w szkole i klasie.

Warsztaty grupowe z Pozytywnej Dyscypliny dla specjalistów okresu wczesnodziecięcego.

 • Warsztaty dla dobrych rodzicówJak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej lub z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi.

*Autorski szkolenie z umiejętności rodzicielskich oparte na przyjaznej terapii behawioralnej: Wolańczyk, T., Skotnicka, M., Kołakowski, A., Pisula, A. (1998).

Dla kogo? Przeznaczone dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi.

Dzieci z trudnymi zachowaniami wymagają więcej uwagi i czasu niż te, które nie sprawiają żadnych kłopotów. Jeśli dziecko ma trudny temperament, potrzebuje sprawdzonych metod wychowawczych, by dostać szansę na dobry rozwój.

Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) wymagają wsparcia w tych sferach życia, które są zaburzone przez kłopoty z koncentracją, nadruchliwością czy nadmierną impulsywnością. Wspomniane objawy nie są winą dziecka, jego rodziców czy nauczycieli.

Objawy te są niezależne od woli dziecka i dlatego edukacja rodziców, nauczycieli i osób opiekujących się dzieckiem jest kluczowa, aby ułatwić mu funkcjonowanie z jego objawami w domu i w szkole oraz zapobiec powstaniu powikłań (depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia opozycyjno-buntownicze).

Korzyści:

 • odróżnisz objawy nadpobudliwości od niepożądanego zachowania dziecka
 • świadomie wykorzystasz pochwały i nagrody
 • nauczysz się spójnego i czytelnego dla dziecka systemu zasad i konsekwencji
 • doświadczysz mniej niepowodzeń, frustracji i krytyki, a więcej wiary we własne siły, lepszy nastrój i samoocena

Program szkolenia obejmuje 13 spotkań po 2 godziny:

 1. Mini wykład na temat ADHD i odróżnienie objawów ADHD od zaburzeń zachowania, celowego łamania norm, braku zasad, zaburzeń opozycyjnych i buntowniczych.
 2. Dostrzeganie pozytywnych zachowań.
 3. Budowanie rutyny, czyli ustalenie dokładnego planu dnia, który zapobiegnie zapominaniu o obowiązkach i wystąpieniu zachowań niepożądanych.
 4. Praca na poprzeczce. Wydawanie poleceń.
 5. Magiczne “1-2-3” Czas zabawy, czyli przyjemny czas spędzony z dzieckiem. Pochwały.
 6. Dlaczego trudne zachowania nie znikają? Analizowanie przyczyn i następstw trudnych zachowań.
 7. Pakiet gwarantowany przez prawo, pakiet przywilejów i pakiet nagród. Nagrody.
 8. Techniki, które zapobiegają wystąpieniu trudnych zachowań. Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie.
 9. Wprowadzanie i przestrzeganie norm i zasad.
 10. Konsekwencje. Pochwały
 11. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi.
 12. Umowa na trudną lub nową sytuację.
 13. Zasady negocjowalne i nienegocjowalne, czyli uczenie podejmowania wyborów.
 • Konsultacje indywidualne:
 • Kurs dla rodziców “Kids Skills – jestem z Ciebie dumny”
 • Refleksyjna Cukierenka – teksty literackie i użytkowe na zamówienie:
 • Pomoce: