Autorskie szkolenia i warsztaty dopasowane do indywidualnych potrzeb

z zakresu wychowania i wspierania dzieci i nastolatków

Warsztaty stanowią wyjątkową okazję do rozwijania umiejętności budowania zdrowych i pełnych zrozumienia relacji z dziećmi. Pomagają również w efektywnym radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie pojawiają się w procesie wychowania dzieci, umacniając pewność siebie oraz wzmacniając autorytet i wiarygodność dorosłego. Szkolenia są przeznaczone dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Jak reagować na konflikty dzieci?

To praktyczne warsztaty, które uczą jak adekwatnie reagować na sytuacje konfliktowe.

Szkolenie skupia się na budowaniu zdrowych relacji między dziećmi, nauczając technik komunikacji, empatii i rozwiązywania problemów.

Uczestnicy zdobywają praktyczne narzędzia, które pomagają w tworzeniu harmonijnych i zrozumiałych relacji między dziećmi w rodzinie.

 • Mini-mediacje w konflikcie rodzeństwa.
 • Jak reagować, czyli co pomaga w konflikcie?
 • Co nie pomaga w konflikcie?
 • Znaczenie kolejności urodzenia w rodzinie.

Dla Kogo?

Szkolenie jest skierowane do rodziców, nauczycieli oraz specjalistów pracujących z dziećmi, którzy chcą nauczyć się jak reagować i mediować w konflikcie dzieci.

Korzyści

przyczynisz się do tworzenia trwałych i zdrowych relacji między dziećmi,

zrozumiesz perspektywę i uczucia dzieci w sytuacjach konfliktowych

rozwiążesz konflikty, zachowując neutralność i równość w traktowaniu wszystkich stron.

Dodatkowe informacje

Warsztaty obejmują dwie części, każda trwająca dwie godziny. Zarówno pierwsza, jak i druga część szkolenia zapewniają liczne okazje do praktycznych ćwiczeń, umożliwiając uczestnikom aktywne stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Dziecko z ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej

Objawy ADHD – zaburzenia koncentracji uwagi, nadruchliwość, nadmierna impulsywność – stanowią wyzwanie dla rodziców i nauczycieli, a samemu dziecku utrudniają naukę szkolną i nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami.

Objawy te są niezależne od woli dziecka i dlatego edukacja rodziców, nauczycieli i osób opiekujących się dzieckiem jest kluczowa, aby ułatwić im funkcjonowanie z objawami w domu i w szkole oraz zapobiec powstaniu powikłań.

  • Rozpoznawanie objawów ADHD.
  • Odróżnianie objawów ADHD od celowych zachowań niepożądanych.
  • Skuteczne strategie, które pomogą dzieciom z ADHD w domu lub w klasie.

  Dla Kogo?

  Szkolenie jest skierowane do rodziców, nauczycieli oraz specjalistów pracujących z dziećmi, którzy chcą zrozumieć, i wesprzeć dzieci z ADHD.

  Korzyści

  poznasz skuteczne strategie zarządzania zachowaniem dziecka z ADHD,

  nauczysz się efektywnych technik komunikacji,

  poprawisz relację i zwiększysz współpracę,

  zmniejszysz ilość konfliktów w domu.

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie obejmuje 4 godziny i może być podzielone na dwa spotkania.

  Jak zawierać umowę z dzieckiem?

  Umowy i zasady stanowią istotny aspekt procesu wychowania, wymagający delikatnego balansowania między przypomnieniem o istniejących regułach, a jednoczesnym zrozumieniem i wsparciem dla dziecka w ich przestrzeganiu.

  • Tworzenie zasad z dzieckiem
  • Przypominanie o zasadach i ich skuteczne egzekwowanie
  • Ignorowanie zasad

  Dla Kogo?

  Szkolenia z zakresu komunikacji z dzieckiem dla rodziców dzieci w każdym wieku.

  Korzyści

  poznasz sprawdzone techniki komunikacji,

  nauczysz się efektywnych strategii wychowawczych.

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie trwa 2h.

  Jak skutecznie chwalić dziecko?

  To praktyczne warsztaty, które uczą rodziców i nauczycieli odpowiednich technik chwalenia i motywowania dzieci.

  Uczestnicy zdobywają umiejętności w rozpoznawaniu i podkreślaniu pozytywnych zachowań u dzieci, co pomaga w budowaniu ich poczucia własnej wartości oraz motywacji i chęci do współpracy.

  • Dostrzeganie pozytywów u dziecka.
  • Pochwały – teoria w praktyce.
  • Co oprócz pochwał?

  Dla Kogo?

  Szkolenia z zakresu komunikacji z dzieckiem dla rodziców dzieci w każdym wieku.

  Korzyści

  nauczysz się świadomie i mądrze chwalić dziecko,

  wzmocnisz poczucie wartości dziecka.

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie trwa 2h.

  Prowadzący: Alicja Gola, Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi w żłobku, przedszkolu i szkole. Oligofrenopedagog, szkoleniowiec, mediator, coach, trener TUS I i II stopnia oraz studentka psychologii.

  Więcej informacji znajdziesz tutaj.

  Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, także w sprawie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych, napisz do mnie. 

  Mój adres: gola.alicja@gmail.com, 607-297-202

  Do zobaczenia,

  Alicja