Alicja Gola, Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi w żłobku, przedszkolu i szkole. Oligofrenopedagog, szkoleniowiec, mediator, coach, trener TUS I i II stopnia, studentka psychologii.

Pracuję w szkole jako nauczycielka współorganizującą proces kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Jestem również szkoleniowcem w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, gdzie na co dzień prowadzę warsztaty dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Wspieram ich w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych oraz pokazuję im, w jaki sposób zachęcać dzieci do współpracy. Lubię projektować swoje własne szkolenia i warsztaty dopasowane do potrzeb rodziców i nauczycieli, które głównie skupiają się na doświadczeniu i przećwiczeniu nowych umiejętności.

W swojej pracy dzielę się doświadczeniem, wiedzą oraz podaję konkretne przykłady, które pomagają rodzicom sprostać codziennym wyzwaniom. Wskazówki dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi są inspirowane pozytywną dyscypliną – metodą wychowawczą, która opiera się na relacji, szacunku oraz uprzejmości, jednocześnie zachowując stanowczość wobec drugiej osoby.

A po szkole… jestem mamą Madzi, Marcelinki i Agatki. 

Informacje o ukończonych szkoleniach obejrzyj tutaj